Lehimləmə əritmə ilə birləşdirmə emal növünə aid olub, termiki təsirin köməyi ilə lehimləyici materialı əridərək maye faza və ya səthi diffuziya yaratmaqla hissələri birləşdirmək üçün tətbiq edilir. Burada lehimləmə temperaturu birləşdirilən materialların ərimə temperaturundan aşağı olur. Əsasən metallar (çuqun, polad, mis, sink və əlvan metallar) lehimlənirlər.

Bütün 5 nəticə göstərilir

King Tony GAS SOLDERING IRON SET - Lehimləmə dəsti - 06BC3007

Stokda bitib.
84.6 AZN

#KingTony

King Tony SOLDERING IRON 220V/100W - Lehimləmə aləti - 06BC210A

Stokda bitib.
35.8 AZN

#KingTony

King Tony SOLDERING IRON 220V/30W - Lehimləmə aləti - 06BC23A

Stokda bitib.
16.1 AZN

#KingTony

King Tony SOLDERING IRON 220V/40W - Lehimləmə aləti - 06BC24A

Stokda bitib.
16.3 AZN

#KingTony

King Tony SOLDERING IRON 220V/60W - Lehimləmə aləti - 06BC26A

Stokda bitib.
18.6 AZN

#KingTony